dlsodolakha dlsodolakha dlsodolakha

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दोलखा

नेपालको जनसंख्याको करिब ६५.६ % जनताले कृषि व्यवसायलाई जिविकोपार्जन तथा आय आर्जनको रुपमा प्रयोग गरि रहेका छन् । भौगोलिक विविधता भएतापनि नेपालका आम जनता विस्तारै पशुपालनमा व्यवसाय उन्मूख वन्दै आएका छन् । नेपालको कूल ग्राहस्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रवाट ३२.६१% योगदान पु¥याएको छ । त्यसैगरि कृषि क्षेत्रको कूल ग्राहस्त उत्पादनमा २५.६८% योगदान पु¥याउदै आएको पशुपालन व्यवसायलाई सवल वनाउन जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दोलखाले आय आर्जन गरि जीवनस्तर उठाउन, रोजगारीको अवस्था श्रृजना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, आवश्यक पशुजन्य प्रोटिनको उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु पशु सेवा प्रसार, सहकारी खेती (बंगुर), बृहतर चौरी विकास , हिमाली आयोजना, प्याक्ट आयोजना, युवा लक्षित कार्यक्रम आदि कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको कुरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा अवगत गराइन्छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र यस अन्तगर्तका १३ सेवा केन्द्र मार्फत यस कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दे आएको छ । यस कार्यालयको कार्यक्रम सफल रुपले संचालनको लागि महत्वपूण सूझावहरु दिनु हुने विभागीय प्रमुख, कार्यक्रम निर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशक ज्यू लगायत स्थानिय मिडियाका साथै विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्था र दोलखाली जनता प्रति यस कार्यलय अनुगृत छ ।  आगामी दिनमा अझ वढी प्रभावकारी रुपले कार्यक्रम संचालन गर्न यहाँहरुको अमूल्य सुझावको अपेक्षा गरिन्छ ।

Latest News & Events